PR native

Technické parametry platné pro tituly BurdaMedia Extra
Titulek: max. 150 znaků včetně mezer
Rozměry (hlavní obrázek): 640×375
Datová velikost: max. 80 kb
Formát: jpg nebo png
Zobrazovací kód: ano

Pro formát NATIVE je nutné dodat kreativu, URL a zobrazovací kód zvlášť.

Doplňující informace k formátu

Zobrazení formátu se vždy přizpůsobuje webu (případně sekci webu) i zařízení (desktop, mobil) a nemusí obsahovat všechny dodané elementy. Vždy se zobrazuje pouze hlavní obrázek a titulek, s tím je třeba počítat při vytváření celé kreativy.

Odkazy s UTM parametry

Cílové url, které obsahují UTM parametry, je z důvodu správného formátování nutné dodávat v textových souborech (.txt).